Podziękowania

Szanowni Państwo!

Pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować Państwu za liczny i aktywny udział w I Ogólnopolskiej Konferencji infraBIM. Dziękujemy autorom referatów/prezentacji za trud wniesiony w przygotowanie i zaprezentowanie swojej wiedzy oraz swoich doświadczeń związanych z BIM. Dziękujemy za fachową i merytoryczną dyskusję.

Serdecznie dziękujemy Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi, Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, Panu Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi, Panu Marszałkowi Wojciechowi Sałudze, Panu Prezydentowi Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi, Rektorowi Politechniki Śląskiej Panu Arkadiuszowi Mężykowi i Panu Michałowi Beimowi z Zarządu PKP S.A. za udzielenie Patronatu Honorowego oraz Panu Prorektorowi Januszowi Kotowiczowi za wsparcie przy organizacji konferencji. Dziękujemy Stowarzyszeniom Inżynierskim z karaju i Wielkiej Brytanii za udzielone patronaty oraz prasie branżowej za udzielenie patronatu medialnego i skuteczną reklamę naszej konferencji. Dziękujemy wystawcom (m.in. Geotronics Dystrybucja, Construsoft,  JD Enginering, YLE Inżynierowie, Novelty RPAS) prezentującym podczas konferencji ciekawe produkty do wykorzystania w technologii BIM.

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom firmy SKANSKA, pod przewodnictwem Pana Aleksandra Szernera,  za ponad półtoragodzinną prezentację pokazującą doświadczenia ich firmy z technologią BIM  na budowach w Polsce i na świecie.

Na koniec chcemy bardzo serdecznie podziękować Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnego i Programowego, Panom Markowi Morawiakowi i dr hab. inż. Markowi Salamakowi za koordynację i konsekwencję we wdrażaniu założeń organizacyjnych i programowych konferencji jak również wszystkim niewidocznym pracownikom z BIG BANG Media i Politechniki Śląskiej, którzy wnieśli swój wkład pracy w organizację konferencji, przyczyniając się do jej sukcesu.

Przytaczając słowa Głównego Specjalisty Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Szymona Piechowiaka, że “widać, że jest to konferencja zorganizowana na  wysokim poziomie i że uczestnicy będą na pewno zadowoleni i wrócą do swoich firm i przedsiębiorstw z nową wiedzą i miejmy nadzieję z inspiracją do tego, by ten BIM wykorzystywać” liczymy na to, że tak się stanie i że ta konferencja da dodatkowy impuls do działania na rzecz wdrażania technologii BIM.

Galeria

Patronat Honorowy

 

PatronatSprawą priorytetową dla Ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy – środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego.

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

It is a priority for the Ministry to analyze the possibilities of implementing the BIM methodology to include all its main stakeholders – industry, public and private investors, designers, contractors, the scientific community and representatives of public administration at central and local level.

Tomasz Żuchowski Undersecretary of State in the Ministry of Infrastructure and Construction

Wierzę, że spotkanie stanie się punktem wyjścia dla konkretnych rozwiązań oraz zaowocuje ścisłą współpracą pomiędzy władzami samorządowymi oraz podmiotami realizującymi inwestycje.

Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski

Ogólnopolska konferencja infraBIM – BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej umożliwi spotkanie, wymianę poglądów oraz wskaże możliwości i sposoby wdrażania BIM w polskich projektach infrastrukturalnych. Skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej, kolejowej i mostowej a w szczególności: projektantów, wykonawców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowców, prawników oraz oczywiście pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.BIM (ang. Building Information Modelling), czyli po polsku modelowanie informacji o budowlach, stało się przedmiotem gorących dyskusji wśród polskich projektantów. Żywotnie interesują się tą technologią również wykonawcy i przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialnej za projekty infrastrukturalne. Wszystko to za sprawą dyrektywy unijnej, która zaleciła stosowanie elektronicznych modeli przy zamówieniach publicznych w sektorze budownictwa.

Zakłada się, że wykorzystanie tej technologii spowoduje m.in.:
– wzrost wydajności,
zmniejszenie sprzeczności w dokumentacji,
wyeliminowanie kolizji między branżami,
obniżenie ceny ofertowej,
eliminowanie błędów na budowie,
obniżenie kosztów użytkowania.


– technologia BIM – czym jest i jak ją wdrożyć – specyfika BIM w projektach infrastrukturalnych – BIM w projektowaniu dróg, kolei i mostów – interoperacyjność BIM i GIS – BIM w zamówieniach publicznych – integracja procesów projektowania i budowy – prowadzenie budowy przy użyciu modeli BIM – modele BIM w zarządzaniu i utrzymaniu obiektów – modele BIM w poszerzonej rzeczywistości (AR) – integracja technologii BIM SHM AR – BIM oraz Building Life Cycle Assessment (LCA)

Prelegenci

 

Wiktor Piwkowski

PZiTB

 

Adam Glema

Politechnika Poznańska

 

Piotr Dudek

MEng EUR Ing CEng MICE&PIIB

 

Janusz Bohatkiewicz

Politechnika Lubelska i EKKOM Sp. z o.o.

 

Adam Zofka

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Maciej Dejer

BIM Klaster

 

Jakub Kulig

BIM Project Manager, Robobat Polska

 

Maciej Kindler

Skanska UK

 

Marek Salamak

Politechnika Śląska

 

Marcin Abel

AECOM

 

Tomasz Owerko

AGH Kraków

 

Sławomir Woźniak

Construsoft

 

Wojciech Stolarski

Geotronics

 

Jacek Magiera

Politechnika Krakowska

 

Rafał Żuchowski

Politechnika Śląska

 

Piotr Żółtowski

YLE Inżynierowie

 

Tomasz Siwy

Novelty RPAS Sp. z o.o.

 

Marcin Januszka

Politechnika Śląska

 

Katarzyna Orlińska-Dejer

Datacomp Sp. zo.o.

 

Szymon Piechowiak

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Budownictwa


 

Łukasz Jarno

 JD Engineering

 

Aleksander Szerner

Skanska SA

 

Anna Tryfon Bojarska

Skanska SA

 

Marcin Sokołowski

Skanska SA

 

Nijaz Mehmedovic

Skanska Sweden


Gliwice

Miasto nowych technologii, członek World Technopolis Association, które zrzesza 80 najbardziej zaawansowanych technologicznie miast na świecie, centrum logistyczne o zintegrowanej infrastrukturze drogowej, kolejowej i żeglugowej.


Patroni medialni


Organizator

BIG BANG Media przy współpracy z Politechniką Śląską

Kontakt

Halina Morawiak tel.: 604 415 073
Organizacja, promocja
konferencja@infrabim.pl
BIG BANG Media
ul. Górnych Wałów 52/13
44-100 Gliwice

Marek Salamak tel.: 502 359 037
Przewodniczący Komitetu Programowego
marek.salamak@polsl.pl
Katedra Mechaniki i Mostów Politechniki Śl.
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice

Formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości